Eventrix

Info fra Norges Cyckleforbund etter møte med Folkehelsinstituttet

19. mai hadde Norges Cykleforbund møte med Folkehelseinstituttet sammen med NIF, Norges Friidrettsforbund, Norges Bedriftsidrettsforbund og Norges Triatlonforbund. I møtet svarte representanten fra FHI på spørsmålene fra forbundene som knyttet seg opp mot felt og konkurranser.

Det ble annet avklart at følgende retningslinjer gjelder fram til 15. juni:

  • §13 i Covid 19 forskriften sier maks 50 stk. i arrangementet
  • Det er arrangøren sitt ansvar at smittevernreglene følges
  • Det er arrangøren som definerer arenaen
  • Arrangøren må ha oversikt over alle som er inne på arenaen
  • Det er ikke lov med fellesgarderobe/fellesdusj
  • NCF fraråder kiosk tilknyttet arenaen
  • Oppvarming/utkjøring må gjennomføres på utsiden av arenaen
  • Deltakere og arrangører må forholde seg til retningslinjene fra Hdir/FHI

Link til komplett referat fra møtet finner du her.