Image Alt

Arena – rigg og utforming

ARENAUTFORMING, PLANLEGGING og RIGG/NEDRIGG

Vårt team er eksperter på å utforme en arena på best mulig måte. Dette er svært viktig enten det handler om et sykkelritt, langrenn, skiskyting eller andre events med en arena. En bra arena kan løfte arrangementet enormt, og en dårlig arena kan senke det tilsvarende.

Foruten våre egne folk jobber vi også tett med eksperter på området som har hatt ansvaret på store arrangementer som sykkel-VM, Tour of Norway, Ladies Tour of Norway, Tour of Norway for Kids og liknende. Disse har i tillegg erfaring fra å ha jobbet i crewet i Tour de France.

Å planlegge og bygge en arena krever enormt med forarbeid i form av logistikk, personer, tidsplaner, utstyr, tillatelser, osv. Vi kan nevne at under sykkel-VM i Norge ble det blant annet brukt over 40 km (!) med såkalte «franske gjerder». Dette krever en enorm logistikk.

Ved de fleste arrangementer må man også ha en skiltplan som kan være utfordrende.

Når man har bestemt seg hvordan arena skal se ut, innehar alle nødvendige tillatelser og alt materiell må man også gjennomføre planen for å rigge det hele. Og selvfølgelig å rigge det ned – helst så fort som mulig etterpå. Dette er saker som vi gjennom lang erfaring kan og har blitt veldig gode på.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon eller ønsker å benytte deg av tjenestene våre.