september 2022

– Vår utvidelse til et Skandinavisk konsept som inkluderer både Danmark og Sverige i tillegg til Norge har gitt oss bedre forankring internasjonalt. Det viser Tv tallene etter årets arrangement, sier daglig leder Roy Moberg. Ferske rating tall fra Discovery+ viser at 4,6 millioner har fulgt våre TV-sendinger på Eurosport1. Legger vi til alle andre plattformer som har sendt rittet enten via TV eller nett, inkl delay/repeat så er det totale antallet seere ifølge våre distribusjonspartnere estimert til å være over 16 millioner seere. – Dette er fantastiske tall, det er bare Tour