Pressesenter

Pressearbeid

Vårt team har stor erfaring med hvordan media arbeider og hvilke krav som stilles. Vi tilbyr å hjelpe arrangører av alle events med følgende viktige deler av arrangementet:

Pressesenter

Oppbygning av pressesenter, gjennomføring av pressekonferanser og kvalitetssikring av at alt nødvendig utstyr er på plass og at media får de beste arbeidsforholdene.

Vi tilbyr også å gjøre nødvendig forhåndsarbeid på mediesiden: Akkreditering for mediarepresentanter, pressemeldinger før, under og etter arrangementet, hjelp med innhold på sosiale medier for å gi eventet større synlighet.

I tillegg har vi flere profesjonelle fotografer som kan hjelpe dere med bilder til media. I dag har færre og færre medieselskaper råd til å sende ut fotografer på store arrangementer. Men alle vil ha bilder, og da er det ofte en smart og ganske billig løsning å leie en fotograf som sender ut gratis bilder til aviser, hjemmesider, osv.

Med andre ord kan vi tilby et totalkonsept for presse og media som gjør at du får maksimal oppmerksomhet for ditt arrangement.

Hjelp til klubber

Vi kan skreddersy løsninger for klubber og lag der vi – f.eks. i samarbeid med vårt fotobyrå kekstock.com – tilbyr deg innhold til dine hjemmesider i form av aktuelle bilder på klubbens løpere og/eller oppdateringer av innholdet, slik at sidene blir ferske og interessante for leserne og medlemmene.

Det gjør også klubben mer attraktiv hos sponsorer og samarbeidspartnere.

Vi kan også med hjelp av våre bilder på kekstock.com gjøre klubbbrosjyrer som kan brukes i markedsføring av klubben eller som informasjon til partnere, innbyggere i kommunen, media eller andre

Presse1
Presse2