Bjørn Erik Tuv

Bjørn Erik Tuv

Bjørn Erik er nestoren blant våre eier. Han har en erfaring innenfor norsk idrett som veldig få kan matche. Vestfoldingen fra Tønsberg var sportsdirektør for sykkel-VM i Oslo og Hamar allerede i 1993. 

Han har vært daglig leder for Arrangementspartner AS, Den Store Styrkeprøven og markedssjef for Norges Idrettsforbund/Olympiatoppen. I tillegg var Bjørn Erik generalsekretær for Norges Skøyteforbund og prosjektleder og ritt leder for sykkel-NM.

Bjørn Erik var også med på å starte Wang Toppidrett i Tønsberg, der han fortsatt er aktiv i styret og administrativ sjef. 

I Eventrix sitter Bjørn Erik i styret, og han er en svært dyktig sikkerhetssjef i vårt Ladies Tour of Norway – en jobb han også har hatt i mange år i herrenes Tour of Norway.

Utdannelse

1959-1969: Folkeskole/Ungdomsskole

1969-1970: Tønsberg Handelsskole 

1972-1979: Bankakademiet/Bankøkonom. Programmeringskurs NCR, systemeringskurs NCR, driftsansvarligkurs NCR

1980-1986: En rekke kurs/seminarer i alle sparebanksystemer i regi av sparebankenes datasentral Fellesdata.

1985-1986: Seminar i Markedsføringsledelse BI

1986-1987: Prosjektlederkurs i data (NCR) 

Tillitsverv innen yrke

1975-1981: Medlem av Ansettelsesutvalget i Tønsberg Sparebank 

1981-1986: Styremedlem i Tønsbergs Sparebank/Sparebanken Vestfold 

1983-1986: Medlem av Styringsgruppen for Sparebankrutiner. Sentralt organ for norske sparebanker på bankrutinesiden. Leder for prosjektgruppen som utviklet nye rutinehåndbøker for norske sparebanker. 

1985-1988: Medlem av styringsgruppen for innføring av ny term.generasjon i Sparebanken Vestfold. Leder av undergruppe for rutiner.

1988-1991: Medlem av Sikkerhetsrådet for norske sparebanker, øverste rådgivende myndighet for sparebanker innen banksikkerhet. Ledet i den forbindelse en rekke prosjekter og prosj.grupper for Norske banker. Bl.a. innen datasikkerhet, alarmmottak og ITV. 

1989-1991: Leder av prosjektgruppe på alarmmottakersiden for alle bankene og

politistasjonene i Vestfold (senere kalt Vestfoldmodellen). 

Arbeidserfaring

1970-1991: Tønsbergs Sparebank og Sparebanken Vestfold. Inkasso/girobehandling i kundeekspedisjon (1970-1971) Programmerer, systemerer og den siste tiden driftsansvarlig på NCR-stormaskin EDB-sjef (avdelingssjef i EDB-avd. (1980-1983). Oragnisasjonssjef (avdelingssjef i Org./Adm.avd (1983-1987). Prosjektleder – ny terminalgenerasjon (1987-1988) Ansv. for innføring av ny terminalgenerasjon i alle Sparebanken Vestfolds kontorer. Leder av styringsgruppen og ansvarlig for alle prosjekt- gruppene innen rutiner og kontoradministrasjon.  Sikkerhetssjef for Sparebanken Vestfold.Totalansvar for all sikkerhet knyttet til bankens 33 kontorer i Vestfold. Ansvarlig for alle nybygg og påbygging innen konsernet. 

1991-1993: Sportsdirektør for Sykkel-VM 1993. Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av den sportslige delen av arrangementet, – både på bane og landevei. Budsjett og organisasjonsmessig ansvarlig for både bane- og landeveismesterskapene. Medlem av Styret, ledergruppen og hovedansvarlig for en rekke komiteer i forbindelse med VM-prosjektet. 

1993-1994: OL-leder for SponsorService ASA. Hovedansvarlig for planlegging og koordinering av OL-94 på Lille- hammer for SponsorService. Herunder hospitality og VIP-opplegg. Ansvarlig for totalopplegget for alle sponsorene knyttet til SponsorService og norsk vinteridrett under OL. 

1994-1996: Daglig leder av Arrangementspartner AS. Leder av firmaet som har hatt ansvaret for flere store arrangementer både nasjonalt og internasjonalt innen norsk idrett. Planlegging, organisering og gjennomføring samt sponsorformidling iforb.m/arrangementer/events for særforbund og klubber. Arrangør av lederseminar og ”kickoff” sammen med Egil Søby. 

1996-1997: Daglig leder av ”Den Store Styreprøven”. Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av sykkelarrangementene Trondheim-Oslo og Lillehammer-Oslo. Landets største breddearrangement innen landeveissykling. 

1997-2001: Idretts- og prosjektsjef i Oslo Idrettskrets. Idrettssjef for landets største idrettskrets med ca. 250.000 medlemmer fordelt på 1.500 klubber og 43 særkretser. Stedfortreder for generalsekretær Børre Rognlien og medlem av Oslo Idrettskrets styre. Hovedansvarsområder: 

  • –  Personalansvarlig for de ca. 50 ansatte i Osloidretten. 
  • –  Prosjektsjef for prioriterte idretts- og aktivitetsområder.
   Herunder ”Storbyprosjektet” og ”Aktiv på dagtid”. 
  • –  Ansvarlig for alle idrettskretsens arrangementer. Herunder ”Oslo Idrettsfestival”, ”Osloskolenes Holmenkollrenn” og ”Skoleidrettsdagen” for alle Osloskolene. 
  • –  Ansvarlig for kretsens sponsoravtaler/kontrakter og eventopplegg

2001-2003: Markedssjef Norges Idrettsforbund/Olympiatoppen.Leder av NIF`s markedsavdeling/Olympiatoppen. Hovedansvar for salg og oppfølging av sponsorene i Olympiatoppen. Herunder alle prosjekter rettet mot              sponsorene ifht relasjonsbygging, oppfølging, events og hospitality (store       arrangementer som EM, VM og OL).

2003-2005: Generalsekretær Norges Skøyteforbund. Daglig leder av NSF med ansvar for administrasjonen, drift og koordinering av hele forbundets virksomhet.

2005: Prosjektleder og rittsjef for Sykkel-NM i Larvik. Ansvarlig for å planlegge NM-uka og rittleder under alle rittene. 

2005-2008: Personalsjef/butikksjef Din Sykkel AS. Bygget opp Din Sykkels avdeling på Jarlsberg, og medlem av ledergruppen for alle butikkene i kjeden. Ansvarlig for kjedens personalfunksjon, markedsføring, drift og innkjøp. Herunder også oppdrag for moderselskapet Horten Sykkelsport som er import avd. 

2006-2010: Prosjektleder/rittleder Sandefjord Grand Prix. Initiativtager og rittleder for proffrittet etter «Tour de France». 

2009-2011: Markedssjef/adm.leder Ing. Andersen og Askjem. Administrativ leder med ansvar for markedsføring og personal innen moderselskapet, og markedssjef og prosjektleder for datterselskapet Arena som driver med utvikling av idrettsarenaer, seminar og kursvirksomhet innen idrett. 

2011-: Styremedlem/adm.sjef Wang Toppidrett Tønsberg. Initiativtager og leder for etableringen av WANG Toppidrett AS i Tønsberg. Var med på å starte skolen og er i dag medlem av skolens styre og ansatt som administrasjonssjef.

2011-: Sikkerhetssjef Tour of Norway. Var med på å starte prosjektet sammen med Hungerholdt/ Linnestad. Er i dag med i rittledelsen og har ansvaret for rittets løyper og sikkerhet, og er rittets kontaktperson mot offentlige myndigheter (SVV, politiet og de samarbeidene kommuner).